Barnmorskor

Barnmorskehuset – Privat barnmorskemottagning och ultraljudsmottagning i centrala Göteborg. Barnmorskehuset finns på Stampgatan 15, i Göteborg.

www.barnmorskehuset.se

 

Barnmorskegruppen.se – Privat barnmorskemottagning som erbjuder fosterdiagnostik, preventivmedelsrådgivning, ultraljud, KUB och NIPT. Finns både centralt i Göteborg på Kungsgatan 32, men har även mottagningar på Hönö, Tjörn och Stenungssund.

barnmorskegruppen.se/kungsgatan/

 

Kvinnokliniken Carlanderska – Privat barnmorskemottagning som erbjuder fosterdiagnostik och ultraljudsmottagning. Kvinnokliniken Carlanderska finns på Carlandersplatsen 1.

www.gyncarlanderska.se/mvc-ultraljud-privat-modravard/

 

Närhälsans barnmorskemottagningar – Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar finns i hela Göteborg och i Mölndal. De erbjuder råd och stöd under graviditeten och fosterdiagnostik. Alla besök är kostnadsfria, och du kan även bli remitterad till psykolog eller läkare.

www.narhalsan.se/hitta-mottagning/goteborg/

www.narhalsan.se/hitta-mottagning/molndal/narhalsan-molndal-barnmorskemottagning/

 

Modersmjölkscentralen, Östra Sjukhuset – Här kan du bli bröstmjölksdonator om det inte har gått mer än 3 månader sedan din förlossning och om du är frisk.

www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/verksamhet-anopiva-neonatal-barn/enheter/modersmjolkcentralen/