Bebisar kan räkna från 5 månaders ålder

Det finns studier som visar att bebisar kan ha en uppfattning om hur många leksaker som finns framme redan vid 5 månaders ålder. Detta visar på att bebisar kan räkna redan innan de har lärt sig prata och innan de har lärt sig siffror.

bebisar kan räkna från 5 månaders ålder

Experiment med leksaker

Undersökningen gjordes av Karen Wynn år 1992 på University of Arizona, som forskade på kognition hos små bebisar. De bebisar som deltog i studien var 5 månader gamla. När bebisar får se något som är som de förväntar sig att det ska vara, så tittar de inte så noga. Man kan tydligt se att när bebisar får se något nytt eller märker att något avviker från det förväntade så tittar de en längre stund.

I undersökningen så visade man en leksak för bebisen. Efter detta höjdes en skärm upp, och för hälften av bebisarna placerade man sedan en exakt likadan leksak bredvid den första och sänkte skärmen så att bebisen kunde se. Den gruppen av bebisar som fick se fler leksaker än de förväntade sig tittade mycket längre på leksakerna än den gruppen som fick se samma antal. Efter detta ville forskarna testa om bebisarna hade en uppfattning om talföljd, och lade till två leksaker bakom skärmen där istället för bara en extra. När skärmen sänkes och bebisarna fick se tre leksaker istället för en blev de ännu mer förvånade.

Spännande resultat

Detta visar med andra ord att bebisar dels kan förstå plus och minus och även kan tänka kring talföljd redan innan de kan prata. Man har sedan även diskuterat att när föräldrarna lär barn att räkna, så kan det vara så att man inte lär bebisarna att uppfatta antal saker, utan endast sätter ord på olika siffror.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.