Relationsvåld – vanligare än vad man tror

Våld i nära relationer är ett stort problem i samhället, och vanligare än vad man tror. Många som är utsatta definierar inte alltid det som våld. Man kan känna sig väldigt ensam, men det finns hjälp att få.

relationsvåld göteborg få hjälp
Bildkälla: iStockphoto Nadezhda1906

 

I denna artikel ska vi prata om ett lite tyngre ämne på Bebis i Centrum, nämligen våld i nära relationer. Våld förekommer i många olika former och är vanligare än vad man tror. Det är inte enbart ens partner som kan utsätta en för relationsvåld, utan vem som helst i ens närhet kan vara kontrollerande och våldsam.

Det finns olika former av våld

Det är lätt att tänka att relationsvåld enbart handlar om att vara utsatt för fysiskt våld (sparkar och slag) men det finns många olika sorters våld och man kan vara utsatt på flera olika sätt.

Sexuellt våld
Att behöva eller bli tvingad till sex när man inte vill, på sätt som man inte vill eller i situationer som man inte vill vara med i är en form av våld.

Ekonomiskt våld
Att inte få ha några pengar i en gemensam ekonomi, att inte kunna vara självständig eller se hur ekonomin sköts är en form av våld. Ekonomiskt våld kan ofta leda till att personer stannar kvar i relationer, för att man inte har råd att flytta, söka hjälp eller fly. Det är inte ovanligt att kontroll utövas genom att telefonräkningar kollas igenom för att se vilka samtal man har gjort.

Psykiskt våld
Att bli kallad fula ord, bli kontrollerad och isolerad kan vara väldigt nedbrytande. Detta är en väldigt vanlig faktor till att personer stannar i våldsamma relationer, för efter lång tid av psykiskt våld kan det vara svårt att finna kraft till att bryta relationen och komma ihåg att man faktiskt är värd något bättre.

Materiellt våld
Att någon förstör ens saker för att skrämma och kontrollera en, eller inte låter en ha vilka kläder man vill är också en form av våld.

Latent våld
Det kan också vara så att det inte har hänt något våldsamt än, men det hela tiden finns ett uttalat eller outtalat hot om våld, mot dig, barnen eller husdjur. Detta är också en form av våld, för det leder till att du behöver anpassa ditt beteende och hela tiden vara på spänn för att något hemskt inte ska hända. Detta är väldigt påfrestande och är inte heller okej.

Fysiskt våld
Som tidigare nämt finns det ju också rent fysiskt våld, med slag, sparkar och misshandel.

Relationsvåld påverkar hela familjen negativt

Relationsvåld påverkar ofta hela ens mående, eftersom det är väldigt nedbrytande och tungt att leva i. Många blir ofta väldigt isolerade eftersom man kanske inte får ha kontakt med sina vänner eller anhöriga som skulle kunna hjälpa en, eller för att man själv har dragit sig undan.

Det är också vanligt att många tror att barnen inte uppfattar vad som pågår (till exempel att man bara bråkar när barnen sover) men kom ihåg att barn uppfattar mer än vad man tror och påverkas otroligt negativt av att leva i våld. Socialtjänsten behöver utreda alla barn som varit utsatta för våld eller som har bevittnad (sett, hört eller på andra sätt upplevt) våld, för att det påverkar barnen så mycket.

Här kan du få hjälp Göteborg

Så om du är i en våldsam relation, kom ihåg att det inte är okej. Kom ihåg att det finns andra alternativ, och även om det kanske inte känns så just nu så kan livet bli bättre. Det är en stor process att bryta sig loss, men alla förtjänar ha relationer som man mår bra av. Och om du har barn, så är det ännu viktigare att du orka ta dig loss från situation för att kunna ge dina barn en bra framtid.

Det är lätt att förminska situationen för att det är så jobbigt att vara i, och det är lätt att tro att man själv är orsaken eller provocerar fram något, men om du är utsatt för ovan nämnda situationer så finns det hjälp att få.


Kvinnofridslinjens stödtelefon – 
020-50 50 50

Kvinnofridslinjens stödtelefon kan man ringa till från hela Sverige om man behöver stöd och hjälp om man är utsatt för relationsvåld. Man får prata med socionomer och sjuksköterskor som har stor erfarenhet av relationsvåld, och de har tystnadsplikt och sekretess. Samtalet är gratis och syns inte på ens telefonräkning. Man kan antingen ringa dit och prata om en enskild händelse, eller en situation man är i.

Sök hjälp hos Socialtjänsten
Hos socialtjänsten kan man få samtalshjälp men även akut hjälp att fly om man har behov av skydd. Man kan även få hjälp och stöd för sina barn. Här kan du hitta vilket socialkontor du tillhör i Göteborg!

Socialjouren
Om du behöver hjälp på kvällar eller helgen kan du istället kontakta Socialjouren, som arbetar när socialkontoren är stängda. Här kan du nå dem. 

Stödcentrum för Brottsutsatta
Hos Stödcentrum för Brottsutsatta kan man få samtalshjälp om man bor i Göteborg och har varit utsatt för brott. Du kan även få hjälp och stöd kring rättsprocesser, om du har gjort en anmälan.
Här kan du komma till deras hemsida!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.